AUDYT

Audyt Telekomunikacyjny to rozwiązanie mające na celu usystematyzowanie wiedzy o poprawności i rentowności działania systemu telekomunikacyjnego oraz wysunięcie wniosków pomocnych przy jego optymalizacji. Podczas prac audytowych prowadzimy wszechstronne analizy całej infrastruktury telekomunikacyjnej. Obejmują one takie aspekty jak:

 • weryfikacja działania systemu telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 • sprawdzenie i ocena bieżących rozwiązaniach systemowych;
 • ocena stanu technicznego infrastruktury;
 • możliwość przystosowania istniejącego systemu do nowych technologii;
 • kontrola sposobu wykorzystywania zasobów telekomunikacyjnych;
 • wyszukanie i wskazanie ewentualnych nadużyć wewnętrznych i zewnętrznych;
 • weryfikacja aktualnych umów i taryf;
 • oceny prawidłowości doboru taryf i usług dodatkowych;
 • analiza struktury ruchu;
 • określenie specyfiki ruchu pod względem czynników kosztotwórczych;
 • kontrola bezpieczeństwa systemu telekomunikacyjnego.
Audyt telekomunikacyjny kończymy przedstawieniem szczegółowego raportu z przeprowadzenia ww. czynności oraz wskazaniem dróg optymalizacyjnych dopasowanych do specyfiki i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Korzyści:

 • wyznaczenie kierunków i opcji działań mających na celu optymalizację systemu;
 • przedstawienie opłacalności rozwiązań pod kątem kosztowym i infrastrukturalnym;
 • przedstawienie etapów możliwych inwestycji.
Wdrożenie zaproponowanych zmian:

Istnieje możliwość przekazania nam nadzoru nad wdrożeniem wybranego scenariusza z raportu audytowego. W przypadku wykonywania tego typu projektu, nasze działania dodatkowo obejmują:

 • zebranie i negocjację ofert w zakresie wybranych rozwiązań telekomunikacyjnych;
 • przygotowanie dokumentacji instruktażowej dla użytkowników systemu;
 • wdrożenie systemów bilingowych;
 • implementację systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającej monitoring kosztów;
 • dobranie rozwiązań zgodnych z profilem i oczekiwaniami Klienta.
Projekt kończy się przekazaniem Klientowi raportu ukazującego efekty naszych prac.
W dokumencie tym prezentujemy uzyskane oszczędności oraz inne korzyści wynikające z rekomendowanych przez nas zmian.

Dodatkowe korzyści:

 • szybkie wdrożenie rozwiązań bez angażowania pracowników przedsiębiorstwa;
 • preferencyjne warunki zakupu sprzętu;
 • korzystne stawki będące wynikiem negocjacji z operatorami;
 • długofalowe efekty audytu pomimo nieustannych zmian zachodzących na rynku.
« wróć
imię i nazwisko / nazwa firmy:
treść wiadomości: Wpisz wynik działania: 2 + 8
( aby udowodnić, że nie jesteś spam-robotem )

dane kontaktowe