PROJEKTY OPTYMALIZACYJNE
optymalizacja kosztów, obsługa konkursów ofert/przetargów;


Realizując projekty optymalizacyjne koncentrujemy się na badaniu rzeczywistych potrzeb naszych Klientów. Dopasowujemy elementy systemu telekomunikacyjnego oraz mające zastosowanie w firmie usługi telekomunikacyjne do struktury przedsiębiorstwa oraz procesów biznesowych w nim zachodzących. Projekt optymalizacyjny obejmuje:

 • wykonanie inwentaryzacji systemu;
 • badanie potrzeb Klienta za pomocą przygotowanych ankiet;
 • sformułowanie strategii i wyznaczenie celów telekomunikacyjnych firmy;
 • racjonalizacja wydatków, szukanie oszczędności;
 • przygotowanie propozycji wdrożenia nowych rozwiązań systemowych;
 • wykonanie projektu technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • przedstawienie analiz opłacalności zaproponowanych rozwiązań, obliczenie współczynników zwrotu z inwestycji;
 • bieżące opiniowanie zebranych od dostawców ofert pod kątem merytorycznym, technicznym i ekonomicznym;
 • wsparcie przy negocjacjach z dostawcami;
 • wdrożenie wybranego projektu.
Korzyści wynikające z przeprowadzonego projektu:

 • dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • profesjonalne zaplanowanie projektu oraz ekspercki nadzór nad wdrożeniem zaprojektowanych rozwiązań;
 • usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w firmie Klienta;
 • racjonalizacja wydatków, optymalizacja kosztów.
« wróć
imię i nazwisko / nazwa firmy:
treść wiadomości: Wpisz wynik działania: 2 + 6
( aby udowodnić, że nie jesteś spam-robotem )

dane kontaktowe